ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ

Admin мај 31, 2019

Licnikontakti.mk го задржува правото да ја прекине или суспендира регистрацијата на корисникот на Licnikontakti.mk во секое време, без писмено соопштение, ако истиот, според мислењето на Licnikontakti.mk , не тргувал во согласност со условите на користење. Во случај на прекин на регистрацијата, Licnikontakti.mk  ќе го избрише евентуално креираниот профил на корисникот,а неговите податоци ќе се чуваат во предвидениот рок.

 

Отстранување на содржини

Licnikontakti.mk го задржува правото да ги промени, помести, преработи или избрише огласите и записите на Licnikontakti.mk . Licnikontakti.mk експлицитно го задржува правото, во секое време да менува, надополнува или брише делови на веб страната или целата објава без претходна најава, или објавувањето времено или трајно да го запре.

 

Промени во Политиката за приватност

Имајте предвид дека политиката за приватност и условите на употреба на Licnikontakti.mk можат во секое време да бидат променети и актуализирани. Актуелната верзија секогаш ќе ја најдете овде кај услови на употреба на Licnikontakti.mk .

Со користење на услугите, Вие се согласувате на наведените услови.

Ознаки :